Edukacja na kierunku Turystyka i rekreacja to połączenie umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu dużej ilości innych dziedzin, takich jak nauka o środowisku, wiedza o kulturze, humanistyka, ekonomia i prawo. Najlepszym kandydatem na wspomniany kierunek jest osoba, pasjonująca się tą dziedziną, oraz podróżowaniem, sportem i metodami wykorzystywania wolnego czasu.

Uczelnie wyższe, oferujące wspomniany kierunek, dają możliwość nabycia informacji o zjawiskach odnoszących się do tej dyscypliny oraz sposobach ich badania. Żacy uczą się przygotowywania oferty turystycznej dla różnych grup odbiorców, komunikowania się i nawiązywania kontaktów oraz zastosowania nowoczesnych środków przetwarzania i przekazu informacji. W programie studiów Turystyka >> kije black diamond i rekreacja, umieszczone są również przedmioty, dzięki którym słuchacz nabywa umiejętności w dziedzinie promocji wydarzeń turystycznych. Oprócz standardowych zająć maja miejsce również seminaria letnie i zimowe ,a także zajęcia terenowe. Zazwyczaj konieczna jest nauka dwóch języków obcych.

książka

Źródło: www.morguefile.com

Studia turystyka – źródło artykułu – i rekreacja dostarcza szerokich możliwości na rynku pracy oraz wiele opcji kariery. Absolwent opisywanego kierunku ma szeroki wybór branż, z jakimi ma możliwość związać własną ścieżkę zawodową , a także wiele stanowisk, które może objąć. Po zakończeniu nauki, absolwent może pracować w wydawnictwie oferującym informatory turystyczne, biurze podróży, jako manager w pensjonacie, czy pilot wycieczek.

Wielotematyczność jaką charakteryzuje się turystyka i rekreacja ,a także mnogość i zróżnicowanie ścieżek rozwoju zawodowego, które ma możliwość wybrać absolwent tego kierunku decydują o tym, że jest on jednym z ciekawszych kierunków kształcenia.